Mural Orkiestra

Wesoła orkiestra na murach budynku przy ul. Nowolipki 9b na Warszawskiej Woli.